divendres, 4 de desembre de 2009

Berguedans a la guerra de Cuba


Del web de Ràdio Berga, www.dbergueda.cat
L'efemèride
04/12/1898

"Procedent de Cuba arribà’l día 4 a aquesta ciutat (Berga) lo soldat vehí de Bagà, Antoni Pons y Pons; poca alegría podràn tindre ‘ls seus pares al recobrar un fill que torna d’una guerra mil cops malehida, perduda del tot la salut y no veyentse ni ab dalit per donar per si sol quatre passos”. A finals del segle XIX, nombrosos berguedans foren obligats a anar a Cuba a defensar “la pàtria”: Cuba era una de les últimes peces que Espanya conservava del seu gran i antic imperi colonial. L’any 1898, el del “desastre” de Cuba, l’estat espanyol va perdre el domini d’aquesta illa. Els anys anteriors, molts joves catalans –també berguedans- patiren un infern a Cuba: els enviaren a lluitar contra els independentistes cubans i en aquesta guerra molts hi trobaren la mort. També n’hi hagué que aconseguiren tornar vius a casa, però, com el baganès esmentat, en molt mal estat. Aquesta notícia sortí publicada, fa 111 anys, al quinzenari berguedà "Lo Pi de las Tres Brancas".