dijous, 23 de desembre de 2010

L'escola en català ara i sempre!

L'Escola en català ara i sempre

La sentència signada per la magistrada del Tribunal Suprem espanyol, Celsa Picó Lorenzo, nascuda a Barcelona el 1952, Llicenciada en Dret per la Universitat de Barcelona i Màster cum laude en Estudis Europeus, pertanyent a Jueces por la Democracia i considerada progressista:

Text íntegre